Installatie en onderhoud

Firepro Brandblussystemen

Firepro Brandblussystemen

Contact

Installatie en onderhoud

Mogelijks dient een brandbluscentrale te worden geïnstalleerd voor het aansturen van het brandblussysteem. Deze centrales moeten voldoen aan de EN-12094-1 en SVI regelgeving.

Aansturen brandblusinstallatie

  • Een brandmeldinstallatie, die in de beveiligde ruimte met blussing werd geplaatst (twee-melder, alarmering, doormeldingen, etc.) geeft een seintje aan een brandbluscentrale die vervolgens de blusinstallatie activeert (automatische branddetectie installatie).
  • Er wordt een brandbluscentrale (EN-12094) geplaatst die de brandblusinstallatie aanstuurt en door middel van potentiaal vrije contacten een doormelding maakt naar een brandmeldinstallatie.

Automatische branddetectie installatie

Hieronder lijsten we de acties even op die de installatie zal genereren bij een automatische branddetectie (twee-melder, twee groepsafhankelijk of aspiratie):

EERSTE MELDING (1STE DETECTOR WORDT AANGESPROKEN)
Optisch & akoestisch alarm (pulsende toon) gaat af. Dit wordt ook wel Slow-Whoop genoemd. Verder wordt via de vrije potentialen contacten (wanneer ingesteld) een sein gestuurd naar de alarmcentrale en eventuele luchtbehandelingssystemen uitgeschakeld.

TWEEDE MELDING (2DE DETECTOR WORDT AANGESPROKEN)
Optisch & akoestisch alarm (gelijkluidende toon) gaat af. Dit zowel binnen als buiten de ruimte; er gaat een vertraging in van 30 seconden waarna de blusinstallatie wordt geactiveerd.

Eventueel kunnen er panelen worden geplaatst voorzien van de tekst:

Aangesloten handbedieningen

Door de gele handdrukknop te bedienen kan men de blusinstallatie handmatig activeren. Na activering zullen de akoestische en optische alarmen geactiveerd worden en zal de vertraging van 30 seconden ingaan zodat een ieder ruim voldoende de tijd heeft om de ruimte te verlaten.

Uitschakeling alarmen

Alarmen die zijn ingeschakeld mogen niet zomaar worden uitgeschakeld. Dit mag alleen gebeuren door daartoe bevoegde personen. Deze zullen eerst de ruimte controleren om te kunnen bepalen of er geen gevaar meer is. Bij gasblussystemen zal de ruimte eerst betreden worden door daartoe bevoegde personen met ademlucht en meetapparatuur om het ingebrachte blusgas en zuurstofgehalte te meten. In een ruimte waar een brand heeft gewoed (hoe klein dan ook) dient men rekening te houden met giftige stoffen en gassen. BETREED DAAROM NOOIT ZOMAAR ZULKE RUIMTES!

Sleutelschakelaar

Om een ruimte veilig te kunnen betreden en/of in de ruimte werkzaamheden uit te voeren (met name bij blusgasinstallaties), dient bij toegangsdeur een sleutelschakelaar geplaatst te worden waarmee men de automatische aansturing van de blusinstallatie kan uitschakelen.

Elektrische brandmeldinstallaties

Brandinstallatie melding
Verder dient een blusinstallatie conform NEN-2535 gevoed worden door tenminste twee van elkaar onafhankelijke voedingsbronnen. Beide moeten de gehele installatie afzonderlijk van elkaar kunnen laten functioneren. In de meterkast dient duidelijk te worden aangegeven welke aparte groep(en) voor de blusinstallatie is/zijn.

Bedieningsinstructie
Bij de overdracht van een brandblusinstallatie is een ‘logboek’ een belangrijk onderdeel. In dit logboek dienen de volgende zaken minimaal te bevatten:

 

  Document overdracht installatie en logboek
  Programma van Eisen
  Berekeningen
  Datasheets
  Rapport van oplevering
  Veiligheidsbladen van de blusstof (gas)
  Onderhoudsovereenkomst
  Informatie-, Instructie- & Gebruikershandleiding(en)
  Schematische aansluitingen
  Projectietekeningen
  Documenten voor de beheerder installatie(s)
 

De bedieningsinstructies moeten aangeleverd en/of vertaald worden in de taal van de gebruiker en minimaal een set in de Nederlandse taal. Dit zelfde geldt voor alle bedienings- en signaleringsapparatuur van de brandblusinstallatie.

Benodigd onderhoud voor FirePro blussystemen

Onderhoud aan conventionele brandblussystemen vereist vaak gekwalificeerde technici op verschillende terreinen, terwijl het onderhoud van FirePro blussystemen op een veel eenvoudiger en minder tijdrovende wijze kan worden uitgevoerddoor gespecialiseerde CATTAS gecertifieerde instanties of eigen mensen.

De inspectie en het vullen van drukgascilinders komt te vervallen, evenals de noodzaak van het op voorraad houden van de vaak volumineuze en dure reserveonderdelen voor dergelijke apparatuur.

Belangrijke opmerking: alle installatie-, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden met betrekking tot lege units kunnen alleen worden uitgevoerd door het bevoegde personeel van de leverancier.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat ?

Offerte aanvragen