15+ redenen voor FirePro

Firepro Brandblussystemen

Firepro Brandblussystemen

Contact

15+ redenen om voor FirePro te kiezen

EFFICIËNTER en DOELGERICHTER in brandpreventie dan enig ander bestaand conventioneel systeem. Er is 30+ gram van het blusmateriaal nodig om 1 kubieke meter te beschermen, vergeleken met 200-350 gram Halon of zelfs 700-1500 gram CO2.

OZONVRIENDELIJK want zij stoten geen stoffen uit die schadelijk zijn voor de ozonlaag.

NIET CORROSIEF maar ze beschermen goederen wel, en beschadigen dus niets. De blusmiddelen bevatten geen actieve corrosieve stoffen. Daarom worden apparaten, objecten of materialen niet vernield of zelfs maar aangetast. Bij andere blusmiddelen gaat datgene wat niet door het vuur wordt vernield, alsnog verloren door de gebruikte stoffen (zoals water, schuim en poeder).

NIET SCHADELIJK VOOR MENS EN DIER. De blusmiddelen zijn niet giftig en nemen geen zuurstof weg.

MILIEUVRIENDELIJK want zij dragen het ‘Green Product keurmerk’. Laboratoriumproeven tonen aan dat ze geen schadelijke effecten hebben op bodem, water, lucht, het klimaat, dieren, planten, micro-organismen.

 Ozonafbrekend vermogen (ODP) = 0
 Potentiële bijdrage aan de opwarming van de aarde (GWP) = 0
 Atmosferische levensduur (ALT) = verwaarloosbaar
 

HOUDERS NIET ONDER DRUK waardoor de units zich dus zonder enig gevaar in de buurt van het vuur kunnen bevinden (in tegenstelling tot de andere blusstoffen waarvan de houders onder druk staan en die onderworpen zijn aan alle beperkingen van druk en temperatuur).

KOSTENEFFICIËNT want geen dure leiding-installaties, pompen en enorme tanks nodig.

COMPACT en dus eenvoudig te vervoeren en makkelijk te installeren zonder lange en dure onderbreking van de activiteiten in het pand waar de installatie plaatsvindt.

EENVOUDIG EN COMPATIBEL om aan te sluiten op bestaande conventionele branddetectiesystemen, activeringssystemen en zelfs alarmsystemen.

MINDER ONDERHOUD vereist tijdens hun levensduur dan enig ander conventioneel systeem en dus een heel stuk goedkoper in ’total life cost’.

LEVENSDUUR van wel minimaal 15 JAAR, gedurende welke de blussers te allen tijde bedrijfsklaar zijn (detectie, activering en uittreding).

GEHEEL AUTOMATISCH EN AUTONOOM in hun werking.

 

  Branddetectie = hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding
  Activering = hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding of perslucht
  Uittreding = het systeem is niet afhankelijk van een externe elektrische voeding of perslucht
 

HANDMATIGE ACTIVERING is eveneens mogelijk en kunnen vanaf een veilige afstand nabij het vuur worden gerold/geplaatst.

EFFECTIEF en MULTI-INZETBAAR want de ontwikkeling van het vuur kan in een zeer vroeg stadium worden gestopt. Zij bestrijden branden van klasse A, B, C, E, F en L in de eerste stadium van de brand extreem effectief, waardoor brandpreventie wordt bevorderd en verdere schade aan goederen dus wordt voorkomen.

BEPERKTE VERSPREIDING van het vuur door de snelle werking van FirePro. Dit eveneens op zeer brandbare materialen zoals benzine, diesel, gas, kunststof, hout, steenkool, papier, rubber, elektrische apparatuur, enzovoort.

INSTALLATIE OVERAL MOGELIJK en zelfs op plaatsen met variërende omgevingstemperatuur of met hoge relatieve luchtvochtigheid tot zelfs 98%.

SELECTIEVE ACTIVERING is mogelijk, hierdoor wordt onnodige activering van andere delen van het systeem voorkomen en blijven de kosten tot een minimum beperkt.

INTERNE BESCHERMING dmv het plaatsen van de FirePro’s waar dat nog niet eerder mogelijk was dankzij de interne brandblussers voor lokale bescherming ofwel bronbestrijding.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat ?

Offerte aanvragen