Veelgestelde vragen (FAQ)

FirePro

Beschadigt FirePro elektronische apparatuur b.v. computer?

Als FirePro wordt geactiveerd kan dit dan schade geven aan elektronische apparatuur waaronder computer? De aerosol welke vrij komt bij een activering, geeft bij normaal gebruik en installatie volgens de gebruiksvoorschriften geen schade aan elektronische apparatuur. Dus ook niet aan computers. Uiteraard dient wel het onderdeel wat de brand veroorzaakte te worden vervangen.

Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak meestal de voeding is. Na wetenschappelijk onderzoek door o.a. TNO en Kiwa en volgens natuurkundewetten staat vast dat de gebruikte stoffen in de vaste blusstof SBK uit zichzelf geen corrosie kunnen veroorzaken. Om alsnog de onrust weg te nemen welke bij sommigen is ontstaan, hebben wij in samenwerking met de fabrikant testen laten uitvoeren bij het Nationaal Luchtvaart en Ruimtevaart laboratorium. Ook deze testen gaven een overduidelijk beeld dat de geteste componenten niet waren aangetast in hun functionaliteit en naar behoren bleven functioneren.

Conclusie NLR:

Volgens een grondige studie van de testresultaten en bewijzen kan geconcludeerd worden dat de elektronische instrumeneten van het testobject (printplaten), die blootgesteld waren aan de invloeden van het brandblusmiddel FirePro (aerosol) niet beinvloed werden door de gemeenschappelijke blootstelling aan het FirePro aerosol medium en de blootstelling aan de variabelen temperatuur / vochtigheidscycli (dat zwaardere condities geeft dan de omstandigheden in server rooms). Daarom mogen we concluderen cq vaststellen, dat de elektronica, blootgesteld aan het blusmiddel FirePro aerosol, zelfs zonder te zijn schoongemaakt van de aerosoldeeltjes zijn functie behoud conform de originele specificaties.

Moeten FirePro Units ieder jaar worden gecontroleerd?

Moeten FirePro units ieder jaar worden gecontroleerd en/of onderhouden? FirePro units en/of installaties met FirePro componenten vallen ook onder de Europese regelgeving welke aangeven dat brandblusinstallaties ieder jaar dienen te worden gecontroleerd en onderhouden. Echter zal er onder normale omstandigheden aan een FirePro unit weinig tot geen onderhoud noodzakelijk zijn. Dit daar de FirePro unit is opgebouwd uit o.a. een metalen behuizing, een blusstof in vaste vorm welke er dus niet kan uitlekken zoals dat bijvoorbeeld bij een gasvormige blusstof zou kunnen voorkomen, een zeer stabiele activator en koelmiddel van natuursteen. Als een FirePro unit is geplaatst in een agressieve omgeving waar veel dampen van gevaarlijke en/of agressieve stoffen hangt, verkort dit, net als bij alle blusinstallaties de levensduur.

Wat betekent FirePro voor bronbestrijding?

Wat wordt er bedoeld met FirePro units voor bronbestrijding? De traditionele blusmiddelen blussen een brand wanneer deze wordt gedetecteerd. Bijvoorbeeld. Er ontstaat een brand in een voeding van een computer of schakelkast als gevolg van kortsluiting. Zodra deze brand buiten de computer of schakelkast treed en er voldoende rook ontstaat waardoor rookmelder worden aangesproken, zal een blussysteem geactiveerd kunnen worden Aangezien er al FirePro units verkrijgbaar zijn in zeer kleine typen, zoals de FP-20, is het mogelijk om een kleine brandblusser in de computer te plaatsen welke 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zelfwerkzaam is. Als ander voorbeeld nemen we een magazijn voor opslag van goederen. Over het algemeen zullen de opgeslagen goederen niet zo maar uit zich zelf gaan branden maar zijn het meestal aanwijsbare risico’s die de oorzaak van brand kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan o.a. schakelkasten, compressorruimten, het heftruck oplaadstation of de heftruck zelf. Als deze niet beveiligd zijn, kunnen deze de oorzaak zijn dat een brand oncontroleerbaar groeit welke mogelijk de sprinklers doet activeren (oorzaak en gevolg). Mogelijk zal de sprinkler de brand blussen, maar er ook voor zorgen dat de voorraad in het magazijn waterschade oploopt en/of wordt aangetast waardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. Dan hebben we het nog niet over het gebruik van duur gemaakt drinkwater en vervuiling van oppervlakte- en grondwater door het bluswater. Vanuit dit voorbeeld komt ook weer naar voren dat het van belang is om van te voren goed na te denken over de mogelijke oorzaken van brand. Wat kunnen de oorzaken zijn, inventariseer de risico’s en onderzoek de mogelijkheden om onnodige uitbreiding en schade te voorkomen. Voor diverse typen bronnen zijn er diverse FirePro units te verkrijgen waardoor de mogelijkheid bestaat om voor relatief lage kosten bij de bron te blussen en een grote bijdrage te leveren aan de bedrijfscontinuïteit.