Effect op het milieu

Duurzaamheid

Brochures

Contact

Effect op het milieu

FirePro kan worden aanzien als de blusstof van de toekomst.

Dit voor zowel ruimtelijke als lokale bescherming als voor draagbare methoden van brandbestrijding.

FirePro aerosol brandblussers- en brandblussystemen maken gebruik van de vaste, aerosolvormende verbinding SBK die – eenmaal geactiveerd – wordt getransformeerd in een snel expanderende, zeer doelmatige en effectieve ‘blus-aerosol’.

De belangrijkste kenmerken van de FirePro aerosol brandblussers- en brandblussystemen in de juiste en voorgeschreven toepassing zijn:

 

  veel efficiënter dan enig ander conventioneel blussysteem
  onschadelijk voor mensen, dieren of planten
  onderhoudsarm tov conventionele blussystemen
  Firepro bevindt zich in houders die NIET onder druk staan
  milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de ozonlaag
  NIET corrosief, brengt dus GEEN schade toe aan goederen na blussen
  volledig autonoom en automatisch, er is dus geen externe elektrische voeding of perslucht nodig
 compatibel met elk conventioneel alarm-, detectie- en/of activeringssysteem 

  leverbaar in verschillende vormen en maten (afhankelijk van het te beveiligen volume)

 

FirePro CO2 Andere gasvormige blusstoffen HALON 1901
O.D.P. (Ozone Depletion Potential) / / Laag Hoog
G.W.P. (Global Warming Potential) / Hoog Laag Matig
A.L.T. (atmospheric Life-time) Verwaarloosbaar Zeer hoog Zeer hoog Hoog
Toxiciteit Geen Hoog Laag-hoog Laag
Geleidbaarheid Geen, tot 24.000 volt Laag Laag Laag
Corrosie-effect Geen Laag Laag-hoog Matig
Volumetrisch rendement Uitstekend Laag Laag Goed
Concentratie voor blussen n.v.t. 45%+ 8-40% 5%
Dichtheid voor blussen 30+ g/m 700-1500 g/m3 550-950 g/m3 200-350 g/m3

Effect op het milieu

FirePro kan worden aanzien als de blusstof van de toekomst.

Dit voor zowel ruimtelijke als lokale bescherming als voor draagbare methoden van brandbestrijding.

FirePro aerosol brandblussers- en brandblussystemen maken gebruik van de vaste, aerosolvormende verbinding SBK die – eenmaal geactiveerd – wordt getransformeerd in een snel expanderende, zeer doelmatige en effectieve ‘blus-aerosol’.

De belangrijkste kenmerken van de FirePro aerosol brandblussers- en brandblussystemen in de juiste en voorgeschreven toepassing zijn:

 

  veel efficiënter dan enig ander conventioneel blussysteem
  onschadelijk voor mensen, dieren of planten
  onderhoudsarm tov conventionele blussystemen
  Firepro bevindt zich in houders die NIET onder druk staan
  milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de ozonlaag
  NIET corrosief, brengt dus GEEN schade toe aan goederen na blussen
  volledig autonoom en automatisch, er is dus geen externe elektrische voeding of perslucht nodig
 compatibel met elk conventioneel alarm-, detectie- en/of activeringssysteem 

  leverbaar in verschillende vormen en maten (afhankelijk van het te beveiligen volume)

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat ?

Offerte aanvragen