Effect op de omgeving

Duurzaamheid

Brochures

Contact

Effect op de omgeving

Vergelijking tussen verschillende blusstoffen.

 

Blusmiddel Effect op mensen Effect op goederen Effect op milieu Installatie- en onderhoudseisen
FirePro Onschadelijk voor mens en dier. Geen schade aan goederen. 100% milieuvriendelijk. Eenvoudige installatie. Weinig onderhoud.
CO2 Zeer gevaarlijk voor de mens !  Koelings-effect (en dus condens) kan technische apparaten beschadigen. Over het algemeen wordt er meer CO2 uitgestoten door andere bronnen. Uitgebreid leidingstelsel noodzakelijk. Onderhoud en bijvullen vereist.
Argon Zeer gevaarlijk voor de mens ! Gebrek aan zuurstof ! Geen schade aan goederen. Niet schadelijk voor het  milieu. Uitgebreid leidingstelsel, compressores, enz. Onderhoud en bijvullen vereist.
Halon Verboden door het verdrag van Wenen (1994). Geen schade aan goederen. CFK’s en HCFK’s zijn verboden. Uitgebreid leidingstelsel, compressores, enz. 
Schuim en water Potentieel gevaarlijk voor de mens. Kan corrosief zijn vanwege grote concentratie water en de residuen zijn schadelijk voor gevoelige elektronische componenten. Het achterblijvende residu is mogelijk moeilijk te verwijderen en het schuim kan erg gevaarlijk zijn voor waterplanten en dieren. Uitgebreid leidingstelsel, compressores, enz. Mogelijke verstoring van de lopende werkzaamheden. Onderhoud en bijvullen vereist.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat ?

Offerte aanvragen