Brandbeveiliging

Brandbeveiliging

Brand is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige schade bij bedrijven en particulieren. In beide gevallen zien we dat er niet voldoende maatregelen worden genomen om de bezittingen te beveiliging tegen een mogelijke brand.

Onze ervaringen met brand hebben ons geleerd dat je deze materie maar beter serieus neemt. Door de jaren heen hebben onze klanten ernstige schade kunnen voorkomen door het gebruik van onze gecertificeerde aerosol blusmiddelen. Door de installatie van FirePro blussystemen hebben we onze klanten weten beschermen volgende types van schade:

 

  patrimonium schade
 stilstand in productie
 stilstand in logistiek
 shut-down of tijdelijke sluitingen
 schade aan apparatuur
 schade aan materieel en machinerie
 verlies van data (typisch bij brand in serverruimtes)
 milieuverontreiniging (via bluswater)
 gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers
 

Bovendien is het een wettelijke zorgplicht dat u als onderneming en/of bestuurder verantwoordelijk bent voor de veiligheid en welzijn van al uw medewerkers.

Condensed aerosol vs traditionele brandbeveiliging

Er zijn veel argumenten waarom FirePro gebruik maakt van aerosol blusmiddelen en niet van traditionele brandbeveiliging. Hieronder een oplijsting van de belangrijkste punten om in de toekomst voor aerosol te kiezen ipv de klassieke blusmiddelen.

Doel van blusmiddelen?

De traditionele blusmiddelen hebben als doel het vertragen van brand, zodat er tijd gewonnen kan worden voor twee redenen:

 –  het faciliteren van een evacuatie om het personeel in veiligheid te brengen
 –  het inschakelen van brandweer om de brand effectief te gaan bestrijden

De blusmiddelen van FirePro hebben daarentegen als doel het bestrijden van de brand bij de bron. De condensed aerosol blussystemen van FirePro zijn licht van gewicht en nemen weinig ruimte in. Daarom kunnen deze eenvoudig gemonteerd worden, waardoor een beginnende brand direct bij de bron bestreden wordt.

Schadebeperking van blussystemen?

Het is bewezen dat traditionele blusmiddelen grotere gevolgschade kunnen aanrichten dan condensed aerosol blusmiddelen. Blussystemen zoals, sprinklers en watermist kunnen schade aanrichten aan documenten, apparatuur en meubilair. Andere blussystemen waaronder, blusgasinstallaties, schuimblusmiddelen en poederblusmiddelen kunnen schade aanrichten aan kostbare bezittingen, machines en mensen.

De brandblusinstallaties van FirePro zijn zeer effectief en minimaliseren de gevolgschade. Dit komt doordat het FirePro blusmiddel, condensed aërosol, niet corrosief is.

Onderhoudsvriendelijk?

Traditionele blusmiddelen eisen relatief veel onderhoud in vergelijking met de condensed aerosol blussystemen van FirePro. Voor het installeren van traditionele blusmiddelen is het vaak noodzakelijk bouwkundige voorzieningen te treffen zoals, het aanleggen van leidingsystemen. Verder zijn deze snel toe aan een tijdrovende controle die vaak gepaard gaat met een hoge, jaarlijks terugkomende onderhoudskosten.

De roestvrijstalen blussystemen van FirePro zijn robuust, betrouwbaar en zeer effectief. Een bijkomend voordeel is dat een FirePro blusinstallatie een vele malen betere investering is ten opzichte van traditionele blussystemen. Onze blusinstallaties zijn namelijk onderhoudsarm en hebben een levensduur van minimaal 15 jaar.

Wilt u graag advies of brandbeveiliging op maat ? Offerte aanvragen